top of page

Search Results

66 items found for ""

 • Προϊόντα Θρέψης-Λίπανσης | TCI | Everyseed

  DRAKAR K Υγρό Λίπασμα ΝΚ Καθαρό Βάρος: 5lt (7,5kg)-1lt (1,5kg) Το Drakar Κ είναι ειδικό λίπασμα υψηλής συγκέντρωσης καλίου, για την πρόληψη και τη διόρθωση ελλείψεων Καλίου ευνοώντας παράλληλα την ωρίμανση των καρπών. Περιέχει Κάλιο, Ουρικό Άζωτο καθώς και ένα ειδικό παράγοντα αντι-μπλοκαρίσματος. Απαλλαγμένο από χλωριούχα, θειικά και άζωτο σε νιτρική ή αμμωνιακή μορφή. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Διαφυλλικά: Ζαχαρότευτλα: 1 εφαρμογή 500-1.000 ml/στρ. στο στάδιο των 15 φύλλων. Μην εφαρμόζετε όταν οι γραμμές έχουν κλείσει. Φράουλες: 5-7 εφαρμογές από 200 ml/στρ.. Ξεκινήστε πριν την άνθηση και συνεχίστε μετά την ανθοφορία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού έως 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Πατάτες: 4 εφαρμογές των 300 ml/στρ. μετά το κλείσιμο των γραμμών και κατά την ανάπτυξη των κονδύλων. Εσπεριδοειδή: 3-5 εφαρμογές 200-300 ml/στρ. κατά το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού. Μηλοειδή: 5 εφαρμογές 200-300 ml/στρ. κατά το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού. Πυρηνόκαρπα: 5 εφαρμογές από 200-300 ml/στρ. από τη σκλήρυνση του κουκουτσιού. Αμπέλι: 3 εφαρμογές των 200-300 ml/στρ. κατά τη διάρκεια της αλλαγής του χρώματος στα φρούτα. Πράσο: 3-5 εφαρμογές από 400 ml/στρ. κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού. Συνιστάται ότι ο αριθμός των εφαρμογών το φθινόπωρο και το χειμώνα να αυξηθεί σε περίπτωση απωλειών από έκπλυση. Καρότο, σέλινο: 5 εφαρμογές 300 ml/στρ. από το στάδιο των 10 φύλλων έως την ανάπτυξη των καρπών. Λάχανο, κουνουπίδι: 3 εφαρμογές των 400-500 ml/στρ. από το στάδιο των 6 φύλλων έως το στάδιο της ανάπτυξης των καρπών. Αγγούρια, κολοκύθια: 1 εφαρμογή των 200 ml/στρ. πριν από την πρώτη ανθοφορία. 3-5 εφαρμογές των 200 ml/στρ. κατά την ανάπτυξη των καρπών. Σπανάκι: 3 εφαρμογές των 200-300 ml/στρ. κάθε δέκα μέρες μετά το κλείσιμο των γραμμών έως και 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή. 4-5 εφαρμογές των 200-300 ml/στρ. συνιστώνται για τις ποικιλίες μικρού κύκλου. Κρεμμύδια, σκόρδο: 4 εφαρμογές των 300 ml/στρ. από την έναρξη σχηματισμού του βολβού έως την έναρξη της ωρίμανσης. Λουλούδια, καλλωπιστικά: 4-5 εφαρμογές από 200-300 ml/στρ. κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης των φυτών. Πεπόνι: 2 εφαρμογές 300 ml/στρ. από το στάδιο των 6 φύλλων έως την ανάπτυξη του καρπού. Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες: 1 εφαρμογή των 200 ml/στρ. πριν από την πρώτη ανθοφορία. 3-5 εφαρμογές των 200 ml/στρ. κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καρπών. Στην περίπτωση μειγμάτων με αγροχημικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα στο φαινόμενο της αλκαλικής υδρόλυσης, πριν από την προσθήκη τους συνιστάται οξίνιση μέχρι να επιτευχθεί ένα ουδέτερο ή ελαφρώς όξινο pH. Στάγδην άρδευση Γενική δοσολογία 4-6 lt/στρ. κατανέμονται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου, αλλά ιδιαίτερα στα στάδια με τη μέγιστη ανάπτυξη του καρπού. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το Drakar Κ είναι συμβατό με την πλειοψηφία των συνηθισμένων λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων. Εξαιρούνται τα προϊόντα με όξινη αντίδραση. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος και η συμβουλή του τοπικού Γεωπόνου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ένα όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Φυλάσσεται το προϊόν σε δροσερό, ξηρό χώρο και κρατήστε το μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Διατηρείστε μόνο μέσα στην αρχική του συσκευασία. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση αμφιβολίας συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος και η συμβουλή του τοπικού Γεωπόνου. Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι συστάσεις και πληροφορίες που δίνονται ανωτέρω, προέρχονται από πολλές δοκιμές και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο κατά την εφαρμογή του προϊόντος διάφοροι παράγοντες, έξω από τον έλεγχό μας, μπορεί να λάβουν χώρα (διαλύματα δεξαμενής, εφαρμογή, κλιματικές συνθήκες, κα). Κάθε σύσταση θα πρέπει να χρησιμεύει ως οδηγός και να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες.

 • Προϊόντα Θρέψης-Λίπανσης | TCI | Everyseed

  FOLTEC MG-B-MN-FE Υγρό Λίπασμα ΡΚ (28-19) με Μαγνήσιο (Mg), Βόριο (B), Σίδηρο(Fe) και Μαγγάνιο (Mn Καθαρό Βάρος: 1lt (1,4kg) Το Foltec Mg–B–Mn–Fe είναι ένα υψηλής πυκνότητας διάλυμα Καλίου και Φωσφόρου εμπλουτισμένο με Βόριο (Β), Μαγνήσιο (Mg), Σίδηρο (Fe) και Μαγγάνιο (Mn). Η χρήση του συνιστάται ιδιαίτερα όταν οι ανάγκες των φυτών είναι υψηλές (ανάπτυξη ριζών, ανθοφορία, καρπόδεση, κλπ). Περαιτέρω, η παρουσία του φωσφόρου στον τύπο ενθαρρύνει την ταυτόχρονη διείσδυση καλίου και μαγνησίου στο φυτό. Το Foltec Mg-Β-Mn-Fe δρα ανεξάρτητα από τις κλιματολογικές συνθήκες χωρίς αλληλεπίδραση και κατακρήμνιση στο έδαφος. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Διαφυλλικά: Οπωροφόρα (εσπεριδοειδή, ελιές κα.): 300-500 ml/στρ. ανά εφαρμογή. 2 εφαρμογές μετά την ανθοφορία. 200-300 ml/στρ. ανά εφαρμογή από την καρπόδεση και κάθε 2-3 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού. Συνιστώμενη συγκέντρωση: 300-400 cc / 100 lt νερού. Αμπέλια: 300-500 ml/στρ. στο στάδιο φουσκώματος της ταξιανθίας, στο στάδιο μπουμπουκιού, μετά την ανθοφορία και κατά τη διάρκεια της καρπόδεσης. Συνιστώμενη συγκέντρωση: 300-400 κ.εκ. / 100 lt νερό. Φράουλα: 300-500 ml/στρ. ανά εφαρμογή. 2-4 εφαρμογές πριν από την ανθοφορία και κάθε 15 ημέρες. Ελαιοκράμβη: 300-500 ml/στρ. στο στάδιο της ροζέτας. Μπιζέλια, φασόλια και σόγια: 300-400 ml/στρ. σε ύψος φυτών 10-15 cm. Ηλίανθος: 300-500 ml/στρ. στο στάδιο των 8-10 ζευγών φύλλων. Μαρούλι, σπανάκι: 300-500 ml/στρ. / εφαρμογή. 2 εφαρμογές σε επαρκές φύλλωμα ανά 7-10 ημέρες. Τομάτες, πιπεριές, αγγούρια, λάχανα: 200-400 ml/στρ. μετά τη μεταφύτευση κάθε 10 ημέρες. Άλλες καλλιέργειες: 200-400 ml/στρ./ εφαρμογή. 2-3 εφαρμογές σε επαρκές φύλλωμα ανά 10-15 ημέρες. Εδαφική εφαρμογή (στάγδην άρδευση): Οπωροφόρα: 600-1000 ml/στρ. ανά εφαρμογή. Εφαρμογή: Άνοιξη & Φθινόπωρο. Κηπευτικά, φράουλες καλλωπιστικά: 600-800 ml/στρ. ανά εφαρμογή. Επαναλάβετε 15-30 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συμβατό με την πλειοψηφία των συνηθισμένων λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος και η συμβουλή του τοπικού Γεωπόνου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα.

 • Προϊόντα Θρέψης-Λίπανσης | TCI | Everyseed

  BIOBROT Υγρό Λίπασμα ΝΡΚ με αμινοξέα και Ιχνοστοιχεία Καθαρό Βάρος: 1lt (1,2kg) Το Biobrot είναι βιοδιεγέρτης ριζοβολίας. Περιέχει ένα ισορροπημένο συνδυασμό μακρό και μικρο-θρεπτικών συστατικών με L-α-αμινοξέα. Το Biobrot ενεργοποιεί το ριζικό σύστημα και τονώνει την ανάπτυξη των φυτών κατά την διάρκεια των αρχικών σταδίων του βλαστικού κύκλου τους. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Το Biobrot συνιστάται κυρίως για υδρολίπανση. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαφυλλικά σε κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης των καλλιεργειών και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στρες. Υδρολίπανση (Εδαφική εφαρμογή): Κηπευτικές καλλιέργειες: 500-1000 ml/στρ./εφαρμογή. 3-5 εφαρμογές μετά τη σπορά ή μεταφύτευση, κατά τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας.

 • Προϊόντα Θρέψης-Λίπανσης | TCI | Everyseed

  NUTRIPHUSE Υγρό Λίπασμα καρβαμιδικού Αζώτου Καθαρό Βάρος: 1lt (1,1kg) Το Nutriphuse είναι ένα ειδικό υγρό λίπασμα ουρικού Αζώτου που περιέχει ελάχιστο ποσοστό διουρίας (<0,05% β/β). Συνιστάται για διαφυλλική εφαρμογή και ενδείκνυται για την πρόληψη και διόρθωση των ελλείψεων Αζώτου. Το Nutriphuse ξεχωρίζει από αντίστοιχα προϊόντα λόγω της υψηλής συγκέντρωσης Αζώτου (100% ουρικό Άζωτο), του ελάχιστο περιεχόμενου σε διουρία και της απουσίας αμμωνίας (ΝΗ3), νιτρικών (ΝΟ3) και ακαθαρσιών. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Διαφυλλικά: Δημητριακά: 1-2 εφαρμογές των 1,5-2,0 lt/στρ. κατά τo καλάμωμα ή με ανάμιξη με τα ζιζανιοκτόνα. Κάντε μια εφαρμογή για την τόνωση της αύξησης κατά το τέλος της περιόδου του χειμώνα. Επαναλάβετε μετά την ανθοφορία για την αύξηση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. Πατάτες: 2 εφαρμογές των 2,0 lt/στρ. όταν το φυτό φτάσει τα 15cm, επαναλάβετε μετά από 15 ημέρες. Για περιόδους στρες που οφείλεται σε υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο εφαρμόστε 2,0 lt/στρ.. Καλαμπόκι, Σόργο: 1,5-2,0 lt/στρ. ανά εφαρμογή από τα 4-6 φύλλα. Βαμβάκι: 2,0-3,0 lt/στρ. ανά εφαρμογή κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του φυτού, χρησιμοποιώντας μια μέγιστη δόση 15 lt/στρ.. Εσπεριδοειδή: 4-5 lt/στρ. ανά εφαρμογή κατά τη βλάστηση, την ανάπτυξη του καρπού και την ωρίμανση. Η εφαρμογή του Nutriphuse βελτιώνει την ποιότητα του δέρματος και διατηρεί τα φρούτα. Ελιές: 0,8-1,2 lt/στρ. μετά το χειμώνα κατά το προανθικό στάδιο. 2-3 εφαρμογές από 4,0-5,0 lt/στρ. μεταξύ της αρχής της νέας βλάστησης και της σκλήρυνσης του καρπού. Αμπέλια: 3-4 εφαρμογές 2-2,5 lt/στρ. από τη στιγμή που το τσαμπί αρχίζει να κλείνει μέχρι το τέλος του σταδίου αλλαγής χρώματος. Κηπευτικές καλλιέργειες: 3-4 εφαρμογές από 1,5-2,5 lt/στρ. καθ’ όλο τον κύκλο των καλλιεργειών. Συνιστάται να ξεκινήσει η κατεργασία στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Στην τομάτα, πιπέρι και κολοκύθια κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού συνιστάται η μείωση της δοσολογίας σε 0,5-1,0 lt/στρ. αποφεύγοντας καθυστερημένες εφαρμογές πριν από τη συγκομιδή. Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα δέντρα: 5,0-6,0 lt/στρ.. Χωρίστε την ολική δοσολογία σε διάφορες εφαρμογές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού (από την καρπόδεση μέχρι 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή). Σε μηλιές και αχλαδιές, μια εφαρμογή των 4,0-6,0 lt/στρ. συνιστάται μετά τη συγκομιδή και πριν από την πτώση των φύλλων, για τη δημιουργία αποθεματικών για τη νέα χρονιά. Επικουρική των αγροχημικών προϊόντων και διαφυλλικών λιπασμάτων 300-500 lt/στρ. με αντικείμενο τη βελτίωση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας τους. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το Nutriphuse είναι συμβατό με την πλειοψηφία των συνηθισμένων λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων. Ενισχύει επίσης την απορρόφηση ιχνοστοιχείων (Cu, Ζη και Μη) και ως εκ τούτου, σε περίπτωση μειγμάτων με προϊόντα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία (π.χ.. Χαλκός μυκητοκτόνα, mancozeb, κλπ) συνιστάται να ελέγξετε το ρυθμό εφαρμογής των δύο προϊόντων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Διατηρήστε σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον και κρατήστε μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Το Nutriphuse περιλαμβάνει ένα ρυθμιστικό παράγοντα, με σκοπό την εξουδετέρωση μιας πιθανής απελευθέρωσης της αμμωνίας, εξασφαλίζοντας pΗ μεταξύ 5,5 και 6,5. Επίσης περιέχει χρωματικό δείκτη pH εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Εάν το χρώμα του προϊόντος αλλάξει από κίτρινο σε κόκκινο ή πορτοκαλί, τότε το μείγμα θα πρέπει να ρυθμιστεί, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα οξύ, μέχρις ότου το χρώμα του αλλάξει πάλι σε κίτρινο. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι συστάσεις και πληροφορίες που δίνονται ανωτέρω, προέρχονται από πολλές δοκιμές και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο κατά την εφαρμογή του προϊόντος διάφοροι παράγοντες, έξω από τον έλεγχό μας, μπορεί να λάβουν χώρα (διαλύματα δεξαμενής, εφαρμογή, κλιματικές συνθήκες, κα). Κάθε σύσταση θα πρέπει να χρησιμεύει ως οδηγός και να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες.

 • Προϊόντα Θρέψης-Λίπανσης | TCI | Everyseed

  AGTEPHOS CA Υγρό λίπασμα ΝΡ με Ασβέστιο Ca Καθαρό Βάρος: 1lt (1,3Kg) Το Agtephos Ca είναι ένα διάλυμα Αζώτου και Φωσφόρου NP, υψηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο με ασβέστιο. Συνιστάται για διαφυλλική και από το έδαφος εφαρμογή, σε περιόδους μέγιστης κατανάλωσης θρεπτικών από το φυτό, ειδικά κατά την έναρξη του σχηματισμού των φρούτων και κατά την βλαστική ανάπτυξη. Η εφαρμογή του προϊόντος εμποδίζει την εμφάνιση των συμπτωμάτων ανεπάρκειας ενώ βελτιώνει την ποιότητα των καρπών: διατηρησιμότητα, συνεκτικότητα (σχίσιμο καρπών), περιεκτικότητα σε σάκχαρα και χρωματισμό. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Διαφυλλική εφαρμογή: Πυρηνόκαρπα και μηλοειδή: 400-600 ml/στρ. ανά εφαρμογή. 3-5 εφαρμογές από την καρπόδεση και για κάθε 10-14 ημέρες. Για την βελτίωση της ποιότητα των καρπών, εφαρμόστε 1-2 φορές κατά την αλλαγή του χρώματος στα φρούτα. Αμπέλι, εσπεριδοειδή και ελιές: 400-800 ml/στρ. από την καρπόδεση, 2-4 εφαρμογές για κάθε 10-14 ημέρες. Πατάτα: 3 εφαρμογές των 400-500 ml/στρ. ανά 10-14 ημέρες. Ξεκινήστε από την αρχή του σχηματισμού των κονδύλων. Φράουλα, τομάτα, αγγούρι, κολοκυνθοειδή: 2-4 εφαρμογές από 300-500 ml/στρ. από την πρώτη ανθοφορία, κατά διαστήματα 10-14 ημερών. Βαμβάκι: 300-400 ml/στρ., όταν το 10% των ανθέων είναι ανοικτά, αναμίξτε με το ρυθμιστή ανάπτυξης. Επαναλάβετε μετά από 2 εβδομάδες. Άλλες καλλιέργειες: 300-500 ml/στρ.. Συνιστάται η ρύθμιση του pH του ψεκαστικού διαλύματος σε 5-5,5. Εφαρμογή στο έδαφος (στάγδην άρδευση): Κηπευτικές καλλιέργειες και οπωροφόρα δέντρα: 600-1.000 ml/στρ. ανά εφαρμογή. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συμβατό με την πλειοψηφία των συνηθισμένων λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος και η συμβουλή του τοπικού Γεωπόνου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα.

 • Προϊόντα Θρέψης-Λίπανσης | TCI | Everyseed

  EVERY COMBI DRIP ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ Μίγμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων Καθαρό Βάρος: 5 Kg 12,5 Kg ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ​ Μίγμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων ιδανικό για φυτά με απαιτήσεις σε Σίδηρο, Μαγγάνιο, Χαλκό, Βόριο και Ψευδάργυρο. Η αναλογία των συστατικών του το καθιστά ένα σημαντικό συμπλήρωμα των άλλων λιπάνσεων και ένα δυναμικό μέσον πρόληψης και αντιμετώπισης τροφοπενιών. Με την εφαρμογή του επιτυγχάνουμε τον ισορροπημένο εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία ειδικά όταν τα φυτά βρίσκονται σε φάση αυξημένων θρεπτικών αναγκών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών. ​ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Εφαρμογή από το έδαφος - μέσω των συστημάτων άρδευσης: Γενική δόση: 0,3 – 0,6 Kg ανά στρέμμα. Τομάτα – Μελιτζάνα – Πιπεριά – Πατάτες: 0.3 – 0.6kg / στρέμμα. Προτείνουμε 4 εφαρμογές κατά τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας. Πεπόνι – Καρπούζι – Μποστανικά: 0.3 – 0.6kg / στρέμμα. Προτείνουμε 4 επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. ​ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ​ Συμβατό με την πλειοψηφία των συνηθισμένων λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος και η συμβουλή του τοπικού Γεωπόνου. ​ ​

 • Συμβουλές Θρέψης-Λίπανσης | Everyseed

  ΣΠΟΡΟΙ ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΙΔΟΣ FANTASTINA f1 MAYAR F1 ODYSSEUS F1

 • Συμβουλές Θρέψης-Λίπανσης | Everyseed

  ΠΑΤΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΙΔΟΣ ΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΠΕΠΟΝΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΑΡΟΤΟ ΕΛΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΑΧΛΑΔΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΜΗΛΙΑ ΡΟΔΙΑ ΕΛΙΑ ΞΕΡΙΚΗ ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΦΡΑΟΥΛΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΑΚΙ ΑΝΤΙΔΙ

 • Terms of Use | everyseed

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Με την αποδοχή σας στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου μας αυτομάτως αποδέχεστε και τους αντίστοιχους όρους και πολιτική απορρήτου της Wix.com, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας στο link που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου αυτής της σελίδας. Γενικά. Στο site μας δεσμευόμαστε και θεωρούμε Αρχή μας το να προστατεύουμε οποιαδήποτε στοιχεία συλλέγουμε και αφορούν σε εσάς. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίεςμας και τον ιστότοπό μας συμφωνείτε ως προς την χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων σας σύμφωνα με την εδώ Πολιτική Απορρήτου και όπως περιγράφεται πιο κάτω. Σκοπός αυτής της Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας κάνει να κατανοήσετε τι είδους προσωπικές σας πληροφορίες (στοιχεία) συλλέγονται, πως και πότε μπορεί αυτές να τις διαθέσουμε ή να τις χρησιμοποιήσουμε και πως μπορείτε να διορθώσετε οποιεσδήποτε ανακρίβειες αυτών των πληροφοριών σας. Η Πολιτική Απορρήτου μας εξηγεί επίσης τις διαδικτυακές μας πρακτικές χρήσης των πληροφοριών (online information practices) και τις επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο που οι πληροφορίες σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται. Το site μας δεν απευθύνεται σε παιδιά (αν και δεν κρίνουμε το αντικείμενο του ως ακατάλληλο γι αυτά) και σκοπός μας δεν είναι η άντληση προσωπικών πληροφοριών από παιδιά. Αν αντιληφθούμε ότι προσωπικά στοιχεία ή πληροφορίες παιδιών κάτω των 13 ετών έχουν συλλεγεί, θα προβούμε σε οποιαδήποτε δυνατή ενέργεια ώστε τα στοιχεία αυτά να διαγραφούν μόνιμα από τις βάσεις δεδομένων μας. Το site μας μπορεί (ίσως) να αντλεί, παίρνει, καταγράφει ή ακολουθεί προσωπικές σας πληροφορίες με τη χρήση κούκις (cookies). Μπορεί να χρησιμοποιούμε ή στρατολογούμε cookies, flash cookies, web beacons ή άλλα. Μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς ή ενέργειες marketing μόνο από εμάς, τους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου Κυβερνοχώρου. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή πληροφορίες σας για να προβούμε σε οικονομικές πράξεις, τραπεζικές πράξεις ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομικής φύσεως κίνηση ώστε να σας παραδώσουμε υπηρεσίες ή προϊόντα που έχετε αγοράσει από εμάς μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σε περίπτωση που αυτό είναι σε λειτουργία εντός του site μας ή σε link από αυτό, αλλά ανήκει σε εμάς. Επιπροσθέτως των κούκις (cookies) που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει το site μας, χρησιμοποιούμε κούκις για να βελτιστοποιούμε την περιηγητική σας εμπειρία, να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες, να είμαστε συμβατοί και συνεργάσιμοι με κοινωνικά δίκτυα, ώστε να σας προσφέρουμε/νε προσωποποιημένες διαφημίσεις. Παρακαλούμε σημειώστε ότι υπηρεσίεςπροσφερόμενες από Τρίτα Μέρη, όπως είναι η Google Analytics ή άλλες εφαρμογές και λογισμικά της Αγοράς, όπως και η πιθανή χρησιμοποίηση κούκις ή άλλων τεχνολογιών από την Wix.com ή άλλους ίσως να διέπονται από άλλους όρους σχετικά με τη συλλογή και φύλαξη/αποθήκευση στοιχείων και πληροφοριών. Εφόσον αυτά τα Μέρη δεν έχουν καμιά σχέση με εμάς, οι πρακτικές τους περιγράφονται και διέπονται από δική τους Πολιτική Απορρήτου. - Λαμβάνουμε, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία καταχωρείτε στον ιστότοπό μας ή μας διαθέτετε με άλλο τρόπο. Επιπροσθέτως συλλέγουμε το Internet Protocol Address (IP) σας από το οποίο συνδέεστε με τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας στο ίντερνετ. Συλλέγουμε επίσης: login, διεύθυνση e-mail (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), κωδικούς, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση ή τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας καθώς και το ιστορικό παραγγελιών σας και αγορών. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε λογισμικά εργαλεία (προγράμματα) ώστε να μετράμε και να συλλέγουμε πληροφορίες γύρω από την περιηγητική σας εμπειρία και δραστηριότητα στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας ανταπόκρισης των σελίδων (page response time), διάρκεια επίσκεψης και παραμονής σε κάθε σελίδα (length of visits to certain pages), πληροφορίες σχετικές με τη διαδραστικότητα σας στις σελίδες μας (page interaction info) καθώς επίσης και τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε κατά την έξοδό σας από αυτές (browse away from the page). Επίσης, συλλέγουμε αμιγώς προσωπικές και ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σας (συμπεριλαμανομένου του ονόματεπώνυμου, email, κωδικό/κους, επικοινωνίες), στοιχεία και λεπτομέρειες τρόπων πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πιστωτικών ή debit καρτών), σχόλια, αλληλεπιδράσεις, προϊοντικές κριτικές, συστάσεις και προσωπικά προφίλ ή στοιχεία αυτών. - Όταν διεξάγετε οποιαδήποτε κίνηση στον ιστότοπό μας, ως μέρος της διαδικασίας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα αυτά τα προσωπικά στοιχεία όπως και οποιαδήποτε άλλα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για τους παρακάτω λόγους: . Ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τελικό σκοπό να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. . Ώστε να σας παράσχουμε πελατειακή βοήθεια και τεχνική υποστήριξη . Ώστε να είμαστε σε θέση να έρθουμε σε επαφή μαζί σας (με χρήστες και επισκέπτες) ώστε να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες ή γενικές οδηγίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και προωθητικό υλικό υπό μορφή μυνημάτων ή άλλου τύπου. . Ώστε να δημιουργούμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και άλλα συγκεντρωτικά ή/και συμπερασματικά Μη/προσωπικά στοιχεία ή πληροφορίες με τα οποία/ες εμείς ή οι συνεργάτες μας (άλλα μέρη) ίσως να χρησιμοποιήσουμε/νε ώστε να βελτιώσουμε ή να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. . Ώστε να είμαστε σύμφωνοι με οποιοδήποτε Κανονισμό και Νόμο. . Ώστε να συλλέξουμε πληροφορίες. Συλλέγουμε από εσάς τους παρακάτω τύπους πληροφοριών ώστε να σας προμηθεύσουμε με υπηρεσίες ή προϊόντα που έχετε παραγγήλει ή προμηθευτεί και για τους παρακάτω περιγραφόμενους λόγους. Μπορεί να συλλέγουμε οποιαδήποτε ή και όλες τις πληροφορίες μέσω ταυτόχρονα αυτόματων τρόπων συλλογής όπως προφίλ επικοινωνίας και κούκις. Προσωπικές Πληροφορίες. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε εξαρτώνται από τον τύπο της υπηρεσίας, εξυπηρέτησης ή αγοραστικής σας επιλογής ή αίτησης αγοράς και μπορεί να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο/α, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), ημερομηνίες που παρασχέθηκαν οι Υπηρεσίες, είδος παρεχόμενων Υπηρεσιών, ιστορικό πληρωμών και άλλων οικονομικών κινήσεων, τρόπο πληρωμής ποσό/ύψος πληρωμής, ημερομηνία πληρωμής, domain name, πληροφορίες πιστωτικών ή debit καρτών ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή. Οι οικονομικές πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο ώστε να μπορέσει να γίνει εφικτή η πληρωμή των Υπηρεσιών ή προϊόντων που έχετε αγοράσει. Αν προβείτε σε αγορά.ες μέσω πιστωτικών ή debit καρτών τότε οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν στον Εκδότη των καρτών σας και τα μέρη που τις αφορούν ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής προσωπικών στοιχείων ενδέχεται ένα ειδικό εικονίδιο ασφάλειας να εμφανίζεται στο πρόγραμμα με το οποίο περιηγήστε. Cookies και Ανίχνευση (Cookies Tracking). To πρόγραμμα με το οποίο περιηγήστε έχει την από κατασκευής του δυνατότητα να αποθηκεύει μικρά αρχεία κειμένου -κούκις- τα οποία φυλάσουν πληροφορίες ώστε να επιτρέπουν σε ένα κυβερνοχώρο (site) να αναγνωρίζει τον λογαριασμό σας. Ίσως, να χρησιμοποιούμε κούκις ώστε να διατηρούμε (σώζουμε) τις επιλογές σας (preferences) και τα στοιχεία με τα οποία κάνετε είσοδο (log in) με σκοπό να σας προσφέρουμε μια προσωποποιημένη λειτουργικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιούμε κούκις ώστε να συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και μερικές φορές να ανιχνεύουμε πληροφορίες με σκοπό τη στατιστική αξιοποιήσή τους για τη βελτιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών μας και την επίτευξη της καλής λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών μας δικτύων. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιούμε διαφορετικά είδη κούκις για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς: (i) απαιτούμενα κούκις (required coockies) τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του site μας, (ii) κούκις συμπεριφοράς (performance cookies) τα οποία μας επιτρέπουν να αναλύουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας με σκοπό να μετράμε και να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητά μας και του site μας, (iii) λειτουργικά κούκις (functional cookies) τα οποία μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που έχετε κάνει στο site μας, (iv) διαφημιστικά κούκις τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να σας παρουσιάζουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε κούκις ώστε να εντοπίσουμε συστάσεις από εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες μας ή διαφημιστικές καμπάνιες. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξωτερικούς συνεργάτες μας ώστε να σας στείλουν emails τα οποία και συμφωνείτε να λαμβάνετε. Σε αυτά τα μυνήματα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται πίξελς (pixel tags) και κούκις, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών μας ενεργειών, αλλά και να μας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουμε την προς εσάς αποτελεσματικότερη και πιο στοχευμένη επικοινωνία. Έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε τη χρήση κούκις αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας, αλλά καλό θα είναι να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα επηρεάσει προς το χειρότερο τη λειτουργικότητα του site μας. Έρευνες. Ενδέχεται περιοδικά να διεξάγουμε πελατειακές έρευνες. Η συμμετοχή σας σε αυτές είναι εθελοντική. Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε αυτές όλα τα στοιχεία τα οποία θα θέσετε υπόψη μας θα παραμείνουν εμπιστευτικά ακόμα και στην περίπτωση που η διεξαγωγή της έρευνας γίνει από εξωτερικό μας συνεργάτη για λογαριασμό της εταιρείας μας. Κοινωνικά Δίκτυα. Το site μας περιλαμβάνει χαρακτηριστικά και εφαρμογές κοινωνικών δικτύων (όπως είναι το κουμπί του Facebook, Facebook address link κλ.π.). Αυτά τα χαρακτηριστικά ίσως να συλλέξουν την IP διεύθυνσή σας και το ποιά/ες σελίδες επισκεφτήκατε στο site μας. Επίσης, μπορεί να τοποθετήσουν κάποιο κούκι ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα. Τα χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Δικτύων όπως και τα επιμέρους widgets τους ενδέχεται να φιλοξενούνται από Τρίτο Μέρος ή απευθείας από το site μας. H διαδραστικότητα σας και η αμφίδρομη συμπεριφορά σας με αυτά τα Μέρη και τα χαρακτηριστικά διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου των Μερών που τα προσφέρουν και όχι από εμάς. Στοιχεία και Πληροφορίες που τροφοδοτούνται προς Τρίτα Μέρη στο Δίκτυο μας. Αυτή (η συγκεκριμένη/εδώ) Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για στοιχεία και πληροφορίες που μπορεί να διοχετευτούν ή να συλλεγούν/αποθηκευτούν από sites Τρίτων Μερών τα οποία μπορεί να αποτελούν link μας (σύνδεσμό μας) ή από οποιδήποτε άλλο domain name το οποίο δεν αποτελεί ιδιοκτησία μας. Τέτοια site δεν έχουν καμία νομική σχέση με εμάς, εκτός και αν αλλιώς το δηλώνουμε. Θα πρέπει από μόνοι σας να επεξεργαστείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου αυτών των κυβερνοτόπων πριν προβείτε στην κοινοποίηση στοιχείων σας προς αυτούς. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη. Χρήση Πληροφοριών. Προσωπικές Πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται ώστε να μας επιτρέψουν να προβούμε σε χρεώσεις και την παροχή Υπηρεσιών και υποστήριξης προς τους πελάτες μας. Ενδέχεται να μελετήσουμε και να αναλύσουμε τις πληροφορίες αυτές ώστε να καθορίσουμε/προσδιορίσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να προωθήσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πρόσθετη υποστήριξη. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσουμε Αναγνωρίσιμα και συνολικά προφίλ με βάση πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους επισκέπτες μας κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εγγραφής ή εισόδου τους -για παράδειγμα ο συνολικός αριθμός πελατών μας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτές οι συνολικές Μη-αναγνωρίσισμες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να προωθήσουν διαφημίσεις εντός του site μας και σε συσχετισμό με τις προσφερόμενες μας υπηρεσίες ή προϊόντα. Λαμβάνουμε κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια απαλλοτρίωσης των στοιχείων σας. Σε αυτή την κατεύθυνση ίσως να σας ζητηθεί να μας παράσχεται εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης σας σε περίπτωση που μας κοινοποιήσετε το ενδιαφέρον σας να αποκτήσετε πληροφορίες ή να αλλάξετε μέρος των στοιχείων σας στο λογαριασμό σας ή τα αρχεία μας. Και αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήττου μας. Εδώ. Log Files. Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP ώστε να αναλύουμε τάσεις, να διοικούμε/διαχειριζόμαστε καλύτερα το site μας, αλλά και τους server μας, να εντοπίζουμε την προσβασημότητα και να μαζέυουμε δημογραφικές πληροφορίες ευρείας γκάμας για γενική/συνολική χρήση. Οι IP διευθύνσεις δεν συνδέονται με τις προσωπικές σας αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται στα log files εξαιτίας της φυσιολογικής λειτουργίας των διευθύνσεων IP και της διαδικτυακής περιήγησης. Αποκάλυψη και Διάθεση Πληροφοριών Συνεργάτες και Χορηγοί. Ενδέχεται μερικά από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας να προσφέρονται ή να προωθούνται σε εσάς σε συνεργασία με κάποιο συνεργάτη μας ή χορηγό. Σε τέτοιους συνεργάτες ή χορηγούς διατηρούμε το δικαίωμα να διαθέσουμε πληροφορίες ή στοιχεία σας. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να διαθέσουμε συνολικά/γενικά, ανώνυμα στοιχεία βασισμένα σε πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από το site μας προς συνεργάτες, χορηγούς, Τρίτα Μέρη ή όπου κρίνουμε εμείς. Παρ’ όλα αυτά, σε ό,τι σχετίζεται με προσωπικά σας δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες, αν χρειαστεί να τα διαθέσουμε προς Τρίτα Μέρη θα διασφαλίζεται από αυτούς το απόρρητο των στοιχείων σας και η χρήση τους θα αφορά μόνο σε ό,τι έχει συμφωνηθεί από εμάς και όχι για άλλους λόγους. Προμηθευτές. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε (ή να κάνουμε διαθέσημα) τα στοιχεία σας σε Τρίτα Μέρη που μας βοηθούν να παράγουμε τις υπηρεσίες μας ή παράγουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποιες υπηρεσίες Τρίτων ώστε αυτές να εγκρίνουν και να εκτελούν πληρωμές, να διεξάγουν ή να εποπτεύουν έρευνες ή να τρέχουν καμπάνιες. Τα στοιχεία σας μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός ή εκτός των Η.Π.Α., της Ε.Ε. και του Ισραήλ. Τα στοιχεία σας διοχετεύονται σε όσους συνεργάτες μας κρίνουμε, αλλά εκείνοι δεν έχουν το δικαίωμα με τη σειρά τους να τα αποκαλύψουν σε άλλους ή να τα χρησιμοποιήσουν για δικούς τους προωθητικούς ή άλλους σκοπούς. Διαφημίσεις Online. Δεν δίνουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να ταυτοποιηθείτε) σε διαφημιστές. Μπορούμε να προβαλουμε διαδικτυακές διαφημίσεις και να αποκαλύψουμε γενικές και μη ταυτοποιήσιμες με πρόσωπα πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε σχετικά με τους πελάτες μας/επισκέπτες μέσω της διαδικασίας εγγραφής ή μέσα από διαδικτυακές έρευνες και προωθητικές ενέργειες συγκεκριμένων διαφημιστών. Σε μερικές περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε αυτές τις γενικές και μη ταυτοποιήσιμες με πρόσωπα πληροφορίες για τη δημιουργία ειδικά κατευθυνόμενων διαφημίσεων (tailored advertisements). Αν για παράδειγμα ένας διαφημιστής μας ζητήσει ένα συγκεκριμένο κοινό, αντρών, ηλικίας μέχρι 25 ετών, τότε εμείς βασιζόμενοι σε στοιχεία που έχουμε μαζέψει από γενικές και μη ταυτοποιήσιμες με πρόσωπα πληροφορίες, μπορούμε να προβάλουμε αυτές τις διαφημίσεις σε αυτό το κοινό στόχο. Πελατειακές Έρευνες. Μπορούμε να διακινήσουμε και να μοιραστούμε πελατειακές πληροφορίες και στοιχεία που έχουμε αποκτήσει μέσω πελατειακών ερευνών και γκάλοπ σε Τρίτα Μέρη επιλογής μας ώστε αυτά να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύαμε ότι θα είχαν αξία για εσάς. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς χωρίς τη συμμετοχή Τρίτων στην ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών. Νομικοί Λόγοι. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι ο Νόμος ή οι Ηθικοί Κανόνες επιβάλουν όπως η Ηθική ερμηνεύεται από το δικό μας αξιακό σύστημα- ή μας ζητηθεί από τις Αρχές μπορούμε καλή τη πίστη να έχουμε πρόσβαση, να αποκαλύψουμε και να διαθέσουμε πληροφορίες ή στοιχεία σε Εταιρείες, Οργανισμούς, Κυβερνήσεις ή όποιον άλλο θεωρήσουμε εμείς ότι πρέπει να τις πάρει. Αυτά περιλαμβάνουν -χωρίς να είναι περιοριστικά μόνο σε αυτά- τις δικαστικές κλητεύσεις, τις ανακρίσεις, τις δικαστικές εντολές και οτιδήποτε ο Νόμος προστάζει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε Διεθνούς διαμάχης από την οποία προκύψει η ανάγκη λήψης απόφασης για την αποκάλυψη ή διάθεση πληροφοριών ή όχι, μεγαλύτερη πάντα ισχύ θα έχουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ισραήλ και της Αγγλίας ή και μόνο ενός εξ’ αυτών. Για παράδειγμα, αν ένα τοπικό Δικαστήριο μας καλέσει να αποκαλύψουμε στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες κάποιου, αλλά οι Νόμοι των Η.Π.Α. ή το Σύνταγμα του Ισραήλ για παράδειγμα το απαγορεύουν λόγω κάποιων συνθηκών ή τεχνικής λεπτομέρειας που τοποθετεί το θέμα σε ιδιαίτερες συνθήκες, τότε κάτι τέτοιο δεν θα γίνεται δεκτό από εμάς και καμία πληροφορία δεν μπορεί να δοθεί. Μπορούμε επίσης να έχουμε πρόσβαση, να αποκαλύψουμε και να διαθέσουμε πληροφορίες ή στοιχεία σχετικά με τους πελάτες μας αν κριθεί αναγκαίο για τα εξής: (i) να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα της εταιρείας μας εναντίον Τρίτων ή να προστατευτούμε νομικώς έναντι οποιασδήποτε δικαστικής προσφυγής εναντίον μας, συμπεριλαμβανομένου και του εκβιασμού ή απαιτήσεων που μας εμπλέκουν με τη χρήση ανώνυμου/μων domain, (ιι) να ερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή να λάβουμε οποιαδήποτε μέτρα ενάντια σε οποιαδήποτε υποψία απάτης ή άλλης μη νόμιμης ενέργειας, (iii) να αποτρέψουμε το θάνατο ή άλλη σοβαρή φυσική βλάβη οποιουδήποτε ανθρώπου, (iv) να ερευνήσουμε παραβιάσεις των Όρων Χρήσης του site μας. Το site της εταιρείας μας φιλοξενείται στην πλατφόρμα Wix.com των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ. Η Wix.com μας προμηθεύει την τεχνολογία εκείνη ώστε το site μας να μπορεί να εμπορεύεται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας μας. Γι αυτό και τα στοιχεία σας μπορεί και να φυλάσονται, αποθηκεύονται ή και να γίνονται επεξεργάσιμα και από μονάδες φύλαξης και εφαρμογές (data storage, databases, general wix.com applications, back-up systems). Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες αποθηκεύονται και φυλάσονται πίσω από συστήματα εξαιρετικής ασφάλειας της Wix.com. Αν και οι servers όπως και όλα τα συστήματα αποθήκευσης που έχουν να κάνουν με την Wix.com βρίσκονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή του Ισραήλ, η προσβασιμότητα των στοιχείων και των πληροφοριών μπορεί να γίνεται και εκτός των χωρών αυτών, αλλά και η επεξεργασία τους ή η αποκάλυψη των στοιχείων αυτών σε Τρίτα Μέρη μπορεί να γίνεται σε Παγκόσμια κλίμακα από όπου κρίνουμε εμείς (γεωγραφικό σημείο) ή η Wix.com και προς όποιον επιθυμούμε. Φυσικά, και μπορούμε να εξάγουμε εμείς και η Wix.com- οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία, και γι αυτό μας δίνετε την άδεια σας- και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το δικαίωμα και μας δίνετε την άδεια σας να έρθουμε με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουμε εμείς σε επαφή μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό σας, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που σχετίζονται με αυτόν χωρίς την άδεια σας, να επιλύουμε διαφορές που προκύπτουν και να το κάνουμε μονομερώς και χωρίς την άδειά σας, να καταγράφουμε τις απόψεις σας μέσα από ερωτηματολόγια και έρευνες, να εισπράτουμε οφειλές σας προς εμάς, να σας ενημερώνουμε για αλλαγές ή νέα προϊόντα μας και να εκτελούμε τις συμφωνίες που έχετε με εμάς με βάση τους Νόμους ή το ιδιωτικό ηλεκτρονικό συμφωνητικό με το οποίο έχετε συμφωνήσει μαζί μας (Όροι Χρήσης). Γι αυτό και για όλα αυτά μπορούμε να σας προσεγγίζουμε/επικοινωνούμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, email, γραπτών κειμένων ή συμβατικού ταχυδρομείου. Εάν δεν θέλετε να επεξεργαζόμαστε πλέον τα στοιχεία ή τις πληροφορίες σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας στέλνοντας email στο info@web-brother.net ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πέλλης 27, 15234, Αθήνα, Ελλάδα. Διατηρούμε το διακαίωμα να μεταβάλουμε οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές θέλουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου και γι αυτό παρακαλείστε όπως ανατρέχετε εδώ για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οποιαδήποτε μεταβολή, αλλαγή ή διόρθωση στην Πολιτική Απορρήτου μας έχει άμεση ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύεται σε αυτή εδώ την σελίδα και σε αυτό το site. Κάθε φορά που πραγματοποιούμε ριζικές αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, στο επάνω μέρος της σελίδας θα υπάρχει σημείωση ότι έχουμε προβεί σε αλλαγές και η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν αυτές. Έτσι θα ξέρετε ότι απαιτείται να ξαναδιαβάσετε την Πολιτική μας. Το ίδιο μπορεί να κάνει για την δική της Πολιτική Απορρήτου και η wix.com . Εάν θελήσετε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία και τις πληροφορίες σας, να διορθώσετε ή να προσθαφαιρέσετε κάτι είσαστε καλοδεχούμενοι να μας γράψετε στο στο info@web-brother.net ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πέλλης 27, 15234, Αθήνα, Ελλάδα. Εδώ μπορείτε και υποχρεούστε να διαβάσετε και την Πολιτική Απορρήτου της Wix.com την οποία εξίσου αποδέχεστε: https://www.wix.com/about/privacy Tα κούκις που χρησιμοποιούνται στο site μας αυτή τη στιγμή είναι:

bottom of page