ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΟΥ

 

To καρότο  αποδίδει καλύτερα σε ελαφρά, καλά στραγγιζόμενα γόνιμα εδάφη, με άφθονη υγρασία.

Οι ανάγκες σε θρεπτικά σε θρεπτικά στοιχεία για μια παραγωγή 8000 κιλά/στρ. είναι : 

Άζωτο (Ν)                     15 κιλά.

Φώσφορος (P2O5)  10 κιλά.

Κάλιο (K2O) 30 κιλά.

Ασβέστιο (Ca) 10 κιλά.

Μαγνήσιο (MgO) 5 κιλά και κάποια γραμμάρια σε Zn, Mn, Fe, Cu,& B.

 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Προτείνουμε την εφαρμογή του λιπάσματος 12-12-17 + 2 MgO +TE 70 κιλά/στρ. με ενσωμάτωση πριν τη φύτευση.

 

ΕΠΙΦΑΝEΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

 • Ένα μήνα μετά τη σπορά  εφαρμόζουμε μέσω της άρδευσης το EVERYFERT solub 24-8-24 + TE εναλλάξ με το EVERYFERT solub 21-7-21 + 7 CaO + TE , 5 kg/στρ. μαζί με 1 λίτρο  HUMITEC,  κάνοντας  4 εφαρμογές ανά 8 μέρες.

 • Νιτρικό μαγνήσιο 5 κιλά/στρ. 5 μέρες μετά.

 • PROTEC 2 λίτρα/στρ. μέσω της άρδευσης, 7 μέρες μετά.

 • Συνεχίζουμε μετά από 7 μέρες  με το EVERYFERT solub  14-0-28 + 12 CaO + 0,1 B  κάνοντας 1 εφαρμογή με δοσολογία 8-10 kg/στρ. μέσω της άρδευσης.

 • PROTEC 2 λίτρα/στρ. μέσω της άρδευσης μετά από 7 μέρες.

 • Συνεχίζουμε  με το EVERYFERT solub  14-0-28 + 12 CaO + 0,1 B άλλες  3 εφαρμογές με δοσολογία 8-10  kg/στρ. ανά 7-10 μέρες μέσω της άρδευσης.

 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Οι διαφυλλικές λιπάνσεις μπορούν να γίνουν ανά 7-10 μέρες με την εξής σειρά:

 • Από το στάδιο των 5 φύλλων εφαρμόζουμε διαφυλλικά το Biobrot σε δοσολογία 400-500 ml/ 100 λίτρα νερό.

 • Αμέσως μετά εφαρμόζουμε το σκεύασμα Agtephos Mg  300-400 ml/ 100 λίτρα νερό.

 • Biobrot σε δοσολογία 400-500 ml/ 100 λίτρα νερό.

 • Έπειτα εφαρμόζουμε το Foltec Mg-B-Mn-Fe 300-400 ml/ 100 λίτρα νερό.

 • EVERYFERT foliar SUPERB PLUS  20-20-20 + TE με 500 gr / 100 λίτρα νερό.

 • Foltec Mg-B-Mn-Fe 300-400 ml/ 100 λίτρα νερό.

 • 20 ημέρες πριν τη συγκομιδή εφαρμόζουμε το Drakar 300-400 ml/ 100 λίτρα νερό

 (2 εφαρμογές ανά 8 μέρες ).

Αυτό είναι ένα γενικό πρόγραμμα λίπανσης. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πανάκεια και θα πρέπει να γίνονται αλλαγές λαβαίνοντας υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες του κάθε καλλιεργητή.