top of page

NUTRIPHUSE

NUTRIPHUSE

Υγρό Λίπασμα καρβαμιδικού Αζώτου


Καθαρό Βάρος: 1lt (1,1kg)
 

Το Nutriphuse είναι ένα ειδικό υγρό λίπασμα ουρικού Αζώτου που περιέχει ελάχιστο ποσοστό διουρίας (<0,05% β/β). Συνιστάται για διαφυλλική εφαρμογή και ενδείκνυται για την πρόληψη και διόρθωση των ελλείψεων Αζώτου. Το Nutriphuse ξεχωρίζει από αντίστοιχα προϊόντα λόγω της υψηλής συγκέντρωσης Αζώτου (100% ουρικό Άζωτο), του ελάχιστο περιεχόμενου σε διουρία και της απουσίας αμμωνίας (ΝΗ3), νιτρικών (ΝΟ3) και ακαθαρσιών.
 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Διαφυλλικά:

Δημητριακά: 1-2 εφαρμογές των 1,5-2,0 lt/στρ. κατά τo καλάμωμα ή με ανάμιξη με τα ζιζανιοκτόνα. Κάντε μια εφαρμογή για την τόνωση της αύξησης κατά το τέλος της περιόδου του χειμώνα. Επαναλάβετε μετά την ανθοφορία για την αύξηση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.

Πατάτες: 2 εφαρμογές των 2,0 lt/στρ. όταν το φυτό φτάσει τα 15cm, επαναλάβετε μετά από 15 ημέρες.    Για περιόδους στρες που οφείλεται σε υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο εφαρμόστε 2,0 lt/στρ..
 

Καλαμπόκι, Σόργο: 1,5-2,0 lt/στρ. ανά εφαρμογή από τα 4-6 φύλλα.

Βαμβάκι: 2,0-3,0 lt/στρ. ανά εφαρμογή κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του φυτού, χρησιμοποιώντας μια μέγιστη δόση 15 lt/στρ..

Εσπεριδοειδή: 4-5 lt/στρ. ανά εφαρμογή κατά τη βλάστηση, την ανάπτυξη του καρπού και την ωρίμανση. Η εφαρμογή του Nutriphuse βελτιώνει την ποιότητα του δέρματος και διατηρεί τα φρούτα.

Ελιές: 0,8-1,2 lt/στρ. μετά το χειμώνα κατά το προανθικό στάδιο. 2-3 εφαρμογές από 4,0-5,0 lt/στρ. μεταξύ της αρχής της νέας βλάστησης και της σκλήρυνσης του καρπού.

Αμπέλια: 3-4 εφαρμογές 2-2,5 lt/στρ. από τη στιγμή που το τσαμπί αρχίζει να κλείνει μέχρι το τέλος του σταδίου αλλαγής χρώματος.

Κηπευτικές καλλιέργειες: 3-4 εφαρμογές από 1,5-2,5 lt/στρ. καθ’ όλο τον κύκλο των καλλιεργειών. Συνιστάται να ξεκινήσει η κατεργασία στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Στην τομάτα, πιπέρι και κολοκύθια κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού συνιστάται η μείωση της δοσολογίας σε 0,5-1,0 lt/στρ. αποφεύγοντας καθυστερημένες εφαρμογές πριν από τη συγκομιδή.

Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα δέντρα: 5,0-6,0 lt/στρ.. Χωρίστε την ολική δοσολογία σε διάφορες εφαρμογές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού (από την καρπόδεση μέχρι 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή). Σε μηλιές και αχλαδιές, μια εφαρμογή των 4,0-6,0 lt/στρ. συνιστάται μετά τη συγκομιδή και πριν από την πτώση των φύλλων, για τη δημιουργία αποθεματικών για τη νέα χρονιά.

Επικουρική των αγροχημικών προϊόντων και διαφυλλικών λιπασμάτων

300-500 lt/στρ. με αντικείμενο τη βελτίωση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας τους.
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το Nutriphuse είναι συμβατό με την πλειοψηφία των συνηθισμένων λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων. Ενισχύει επίσης την απορρόφηση ιχνοστοιχείων (Cu, Ζη και Μη) και ως εκ τούτου, σε περίπτωση μειγμάτων με προϊόντα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία (π.χ.. Χαλκός

μυκητοκτόνα, mancozeb, κλπ) συνιστάται να ελέγξετε το ρυθμό εφαρμογής των δύο προϊόντων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Διατηρήστε σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον και κρατήστε μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

 

Το Nutriphuse περιλαμβάνει ένα ρυθμιστικό παράγοντα, με σκοπό την εξουδετέρωση μιας πιθανής απελευθέρωσης της αμμωνίας, εξασφαλίζοντας pΗ μεταξύ 5,5 και 6,5. Επίσης περιέχει χρωματικό δείκτη pH εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Εάν το χρώμα του προϊόντος αλλάξει από κίτρινο σε κόκκινο ή πορτοκαλί, τότε το μείγμα θα πρέπει να ρυθμιστεί, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα οξύ, μέχρις ότου το χρώμα του αλλάξει πάλι σε κίτρινο.
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι συστάσεις και πληροφορίες που δίνονται ανωτέρω, προέρχονται από πολλές δοκιμές και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο κατά την εφαρμογή του προϊόντος διάφοροι παράγοντες, έξω από τον έλεγχό μας, μπορεί να λάβουν χώρα (διαλύματα δεξαμενής, εφαρμογή, κλιματικές συνθήκες, κα). Κάθε σύσταση θα πρέπει να χρησιμεύει ως οδηγός και να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες.

NUTRIPHUSE
bottom of page