ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

 

Η πατάτα αποδίδει καλύτερα σε ελαφρά, γόνιμα εδάφη , πλούσια σε οργανική ουσία με pH 5-6 και χαμηλή αλατότητα.

Οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία για μια παραγωγή 5.000 κιλά/στρ. είναι:

Άζωτο (Ν) -25 κιλά, Φώσφορος (P2O5 ) -3,3 κιλά, Κάλιο (K2O) -27 κιλά, Ασβέστιο (Ca) -1 κιλό, Μαγνήσιο (MgO) -1,7 κιλά, και κάποια γραμμάρια σε Zn, Mn, Fe, Cu,& B.

 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Προτείνουμε την εφαρμογή του λιπάσματος 12-12-17 + 2 MgO +TE 70 κιλά/στρ. με ενσωμάτωση πριν τη φύτευση.

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Αμέσως μετά τη φύτευση εφαρμόζουμε το σκεύασμα HUMITEC σε δοσολογία 4 λίτρα/στρ, σε όλη την επιφάνεια με υδρολίπανση.

 

Ξεκινώντας από το παράχωμα των φυτών εφαρμόζουμε με υδρολίπανση το σκεύασμα EVERYFERT solub 

24-8-24 + TE, 5-6 kg/στρ. σε 3 εφαρμογές ανά 7 μέρες.

Νιτρικό μαγνήσιο  5 κιλά/στρ.

PROTEC  2 λίτρα/στρ ανά 15 μέρες.

EVERYFERT solub  24-8-24 + TE  2 εφαρμογές 5-6 κιλά/στρ ανά 7 μέρες.

Συνεχίζουμε με  με  το υδατοδιαλυτό λίπασμα EVERYFERT solub 16-8-24 +4 MgO + TE άλλες 2 εφαρμογές με δοσολογία 5-6 kg/στρ. ανά 7 μέρες.

Συνεχίζουμε με  EVERYFERT solub 14-0-28 + 10 CaO κάνοντας 3 εφαρμογές με 8-10 κιλά/στρ ανά 7 μέρες.

 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει ύψος 10-15 εκ ραντίζουμε με το σκεύασμα BIOBROT 400-500 ml/100 λίτρα νερό.

 

10 ημέρες μετά ραντίζουμε με το σκεύασμα AGTEPHOS Mg 300-400 ml/στρ..

 

Μετά το παράχωμα εφαρμόζουμε μαζί με τα μυκητοκτόνα το διαφυλλικό σκεύασμα

EVERYFERT foliar 20-16-20+3MgO + 0,2 B, 0,1 Cu, 0,2 Fe, 0,2Mn, 0,2 Zn σε δοσολογία 400-500 γρ/100 λίτρα νερό σε 2 εφαρμογές ανά 10 μέρες.

 

10 ημέρες μετά εφαρμόζουμε FOLTEC Mg-B-Mn-Fe, 300-400 ml/100 λίτρα νερό.

 

Στη συνέχεια διαφυλλικά το σκεύασμα  EVERYFERT foliar 12-26-35 + 0,2 B, 0,1 Cu, 0,2 Fe, 0,2 Mn, 0,2 Zn 400-500 γρ/στρ και μετά από 6-7 μέρες το σκεύασμα DRAKAR  K 400-500 ml/100 λίτρα νερό.

 

Αυτό είναι ένα γενικό πρόγραμμα λίπανσης. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πανάκεια και θα πρέπει να γίνονται αλλαγές λαβαίνοντας υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες του κάθε καλλιεργητή.